Medische Basiskennis

Anatomie, fysiologie & pathologie

Welkom op de site!

Op deze site vind je alle benodigde informatie voor de opleiding HBO medische basiskennis, gegeven bij het Natuurgeneeskundig Centrum. Wij bieden HBO scholing Medische Basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg conform de Plato richtlijnen (CPION geaccrediteerd). In het lesjaar 2016-2017 nemen wij een pauze om een serie Medische Basiskennis bijscholingen te ontwikkelen. In het najaar van 2017 starten wij weer met het nieuwe lesjaar. Intakegesprekken starten in de zomer van 2017.

image example

Vanuit de overheid en door de zorgverzekeraars wordt van natuurgeneeskundig therapeuten verlangd dat zij beschikken over medische basiskennis op HBO niveau. Wanneer je nog niet in het bezit bent van een diploma waaruit blijkt dat je deze kennis bezit, dan kan het zijn dat een beroepsorganisatie je niet opneemt in hun lijst van zorgverleners.

Jaarlijks bieden wij een opleiding Medische Basiskennis, waarin anatomie, fysiologie, pathologie, psychopathologie, farmacologie, gezondheidszorg en ethiek op HBO niveau gegeven wordt. Deze opleiding omvat 16 lesdagen plus 2 examen momenten. Je moet rekening houden met ruim 600 uren zelfstudie in een periode van 38 weken (dat kan uitkomen op 2 dagen per week).
ECTS (studiepunten) = 27

Je kunt je aanmelding voor, na of tijdens het volgen van een praktijkopleiding in de natuurgeneeskunde. Na aanmelding volgt een intakegesprek om te bepalen of er voldoende vooropleiding, vaardigheid en inzet is om deze opleiding met succes te kunnen volbrengen. Er zal namelijk aardig wat tijd in de zelfstudie gaan zitten.
De cursusdagen zelf zijn intensief en deze dagen zijn er op gericht om de droge stof waar mogelijk wat praktischer te maken.

Accreditatie

In juli 2013 zijn landelijke eindtermen bekend gemaakt voor Medische Basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg. In opdracht van zorgverzekeraars Achmea, CZ, Coöperatie VGZ, Menzis, en ONVZ heeft PLATO (Universiteit Leiden) deze eindtermen ontwikkeld.

Onze opleiding Medische basiskennis staat sinds maart 2014 op de lijst van geaccrediteerde opleidingen bij CPION en is daarmee een SHO-Registeropleiding. (Zie www.cpion.nl.) Met deze accreditatie kunnen studenten na het succesvol afleggen van de examens een diploma ontvangen van CPION / Stichting Hoger Onderwijs.

Docenten

Mw. drs. Nicole Michiels - anatomie, fysiologie & pathologie
Mw. Marjon van Westen - psychopathologie
Dhr. Wout Veldhuizen - Reanimatie & AED